Αυτή η πολιτική απορρήτου («Πολιτική») και οι Όροι του δικτυακού τόπου της Υπηρεσίας (από κοινού οι «Όροι») διέπουν το σύνολο της χρήσης του mydiagonismoi.gr και οι υπηρεσίες αυτής της τοποθεσίας (μαζί ο «Ιστότοπος» ή «Υπηρεσίες»). Οι ιδιοκτήτες και συνεργάτες στον ιστότοπο θα πρέπει να αναφέρονται ως «εμείς», «εμάς» ή «μας» στην παρούσα πολιτική. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών, και / ή κάνοντας κλικ οπουδήποτε σε αυτό τον ιστότοπο συμφωνήσετε με τους Όρους και αυτή την πολιτική, που θεωρείται ως «χρήστης» για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής. Εσείς και κάθε άλλος χρήστης («εσείς» ή «χρήστης», όπως ισχύει) υπόκεινται στην παρούσα πολιτική.  Εσείς και ο κάθε χρήστης μπορείτε συμφωνήτε με τους όρους χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες.  Σε αυτούς τους όρους, η λέξη «ιστόσελίδα» περιλαμβάνει την περιοχή που αναφέρεται παραπάνω, τον ιδιοκτήτη του, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές, τους δικαιοπάροχους, τους διοργανωτές και τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη.

Παρέχουμε αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για να εξηγήσουμε τις διαδικτυακές πρακτικές πληροφοριών μας, έτσι ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε εάν και πώς να χρησιμποιήσετε την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες.

Ενδέχεται να δώσουμε τις πληροφορίες σας όταν κρίνουμε σκόπιμο ότι συμμορφώνονται με τη Ελληνική νομοθεσία, την επιβολή πολιτικών της ιστοσελίδας μας, ή για να προστατευτεί το δικό μας καλό ή των άλλων, την περιουσία, ή την ασφάλεια.

Αυτή η πολιτική προστασία προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας και όχι για τις πληροφορίες που συλλέγονται εκτός σύνδεσης.

Η χρήση της σελίδας απευθύνεται σε άτομα ηλικίας άνω των 18 χρονών. Δεν προορίζεται για ανήλικους. Ο ιστότοπος δεν εθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστη, χρήστες που δεν πληρούν της δυνατότητες. Αν λάβουμε πραγματική γνώση πως έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικους χρήστες χωρίς την ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλεια τους, και είναι αποκλειστικά υπέυθυνοι για την προστασία των ανηλίκων, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τους διακομιστές μας.  Αποτελεί παραβίαση των Όρων χρήσης μας για τα ανήλικα άτομα να χρησιμοποιούν το παρών ιστότοπο.

Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο μας , συμφωνείτε και δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους , παρακαλούμε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.

Αποποίηση ευθυνών.
Ο ιστότοπος δεν έχει καμία υποχρέωση ούτε φέρει καμιά ευθύνη ούτε αποζημίωση για την σωστή διεξαγωγή των διαγωνισμών τρίτων. Ευθύνη έχουν οι διοργανωτές, διοργανώτριες εταιρίες, του εκάστοτε διαγωνισμού, ούτε σε καμία περίπτωση για τυχόν ζημίες, δαπάνες, έξοδα, μη καταβολή, ακύρωση διαδικασίας, σχετικά με τα δώρα του εκάστοτε διαγωνισμού.

Τερματισμός
Μπορούμε να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβαση στον ιστότοπο μας αμέσως, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή υποχρέωση, για οποιονδήποτε λόγο.

Υπερσυνδέσμοι (hyper links).
Ο ιστότοπος δεν φέρει καμιά ευθύνη για τους υπερσυνδέσμους που οδηγούν σε εξωτερικές σελίδες. Ο ιστότοπος δεν ελέγχει την διαθεσιμότητα το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών» ,hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Το mydiagonismoi.gr δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι υιοθετεί ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των άλλων web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε τρόπο.

Σας συνιστούμε να διαβάσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου των οποιοδήποτε ιστοσελίδων ή υπηρεσίών τρίτων που επισκέπτεστε.

Εγγραφή Χρήστη – Προσωπικά Δεδομένα.
Κατά την εγγραφή χρήστη στον ιστότοπο ενδέχεται να σας ζητηθεί να συμπληρώσετε (Όνομα Χρήστη,email,Όνομα κτλ) ή οποιαδήποτε άλλα δεδομένα που πληκτρολογείτε στον ιστότοπο. O χρήστης είναι υπεύθυνος για την σωστή και αληθή τοποθέτηση των σωστών στοιχείων του. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται και τηρούνται αποκλειστικά μόνο για λόγους επικοινωνίας και αποστολής «ενημερωτικού δελτίου» Newsletter. Ο ιστότοπος διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει οποιονδήποτε λογαριασμό χρήστη αν του ζητηθεί μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτός δεν παρέχεται από τον Χρήστη. Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει έναν λογαριασμό χρήστη ή να αλλάξετε το όνομα ή η την κατατομή των δεδομένων ανά πάσα στιγμή. Ομοίως, εάν η Ιστοσελίδα ζητά ή επιτρέπει σε ένα χρήστη να δημιουργήσει ένα avatar ή να φορτώσετε μια εικόνα, ο xρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε εικόνα που υποδύεται κάποιο άλλο πρόσωπο ή οντότητα, ή ότι είναι κατά κάποιον τρόπο μπορεί να προκαλέσει σύγχυση μεταξύ άλλου προσώπου ή οντότητας. Είστε υπεύθυνοι για την προστασία το όνομα χρήστη σας και τον κωδικό πρόσβασης σας για την τοποθεσία, και συμφωνείτε να μην το αποκαλύψετε σε οποιονδήποτε τρίτο. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα συνθηματικό εισόδου που περιέχει πάνω από οκτώ χαρακτήρες. Είστε υπεύθυνοι για κάθε δραστηριότητα στον λογαριασμό σας, αν είστε ή δεν θα εγκριθεί. Συμφωνείτε να μας ενημερώσετε σχετικά με τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστότοπου. Αναγνωρίζετε ότι αν θέλετε να προστατεύσετε τις αλληλεπιδράσεις σας στην ιστοσελίδα, είναι δική σας ευθύνη να χρησιμοποιεί μια ασφαλή κρυπτογραφημένη σύνδεση, εικονικό ιδιωτικό δίκτυο, ή άλλα κατάλληλα μέτρα. Πρόσβαση στα δεδομένα αυτά δεν υπάρχει από τρίτους και έχει παρθεί κάθε εύλογο μέτρο για την προστασία αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2472/1997 όπως ισχύει. Ο ιστότοπος δεν φέρει καμία ευθύνη εάν τα δεδομένα παρθούν με κάποιον κακόβουλο τρόπο ή από ύπαρξη κάποιου κακόβουλο ιού στο server διαδικτυακό χώρο που φιλοξενείτε το παρών website. Ενδέχεται να δώσουμε τις πληροφορίες σας όταν κρίνουμε σκόπιμο να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία, την επιβολή πολιτικών της ιστοσελίδας μας, ή για να προστατεί το δικό μας ή των άλλων, την περιουσία, ή την ασφάλεια. Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας και όχι για τις πληροφορίες που συλλέγονται εκτός σύνδεσης. Μπορεί επίσης να προσδιορίζει τη διεύθυνση IP σας για να σας βοηθήσει στον εντοπισμό σε μελλοντικές επισκέψεις στον ιστότοπο . Κατά την κρίση μας, ο τόπος μπορεί να χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα για να:

  • Εξατομίκευση της εμπειρίας του χρήστη και / ή την εξυπηρέτηση πελατών
  • Βελτίωση του ιστότοπου
  • Για την επεξεργασία των συναλλαγών
  • Για την διοργάνωση κάποιου διαγωνισμού, προώθηση, έρευνα ή άλλη τοποθεσία ή των λειτουργιών
  • Αποστολή e-mail σε χρήστες

Κοινή χρήση δεδομένων χρήστη

Η ιστοσελίδα μπορεί να μοιράζεται τα δεδομένα του χρήστη με τρίτους που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας για την σωστή λειτουργία και διαχείριση του χώρου, ή διαφημιστές του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας και των εταίρων της εμπορίας.

Εμπορικά Σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, διακριτικά τρίτων που ενδέχεται να εμφανίζονται ανήκουν στους νόμιμους κατόχους τους και εμπίπτουν στην δικιά τους σφαίρα ευθύνης και δεν αποτελούν με την εμφάνιση τους την εκχώρηση τους.
Διόρθωση Προσωπικών Δεδομένων.
Το mydiagonismoi.gr δίνει στην δυνατότητα στον χρήστη να απαιτήσει τη διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή τη διαγραφή του μέσω του προφίλ του.

Cookies

Το mydiagonismoi.gr έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files) όχι μεγαλύτερα από 4kb, τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/συνδρομητή, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το mydiagonismoi.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να επιτρέπουν τη συλλογή πολλαπλών επιλογών του χρήστη/συνδρομητή, και την αναγνώριση χρηστών/συνδρομητών και διευκολύνουν την πρόσβασή τους στην ιστοσελίδα, και επίσης συλλέγουν δεδομένα για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. To mydiagonismoi.gr χρησιμοποιεί τα Cookies για να παρέχει στους χρήστες/συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας. Επισημαίνεται ότι τα Cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα.

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον φυλλομετρητή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies σε καμία περίπτωση.

Ρυθμίστε τον περιηγητή σας σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε περιηγητή.

Google Chrome

Mozilla Firefox

Windows Internet Explorer

Opera Browser

Διαφημίσεις Google
Η Google, ως τρίτος προμηθευτής, χρησιμοποιεί cookie για να προβάλλει διαφημίσεις στον ιστότοπο. Η χρήση του DART cookie από τη Google, της επιτρέπει να προβάλλει διαφημίσεις στους χρήστες, βάσει των επισκέψεών τους σε ιστότοπους στο Διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να μην χρησιμοποιούν το DART cookie με μια επίσκεψη στην πολιτική απορρήτου των διαφημίσεων Google και του δικτύου περιεχομένου. Πολιτική απορρήτου των διαφημίσεων Google : http://www.google.com/privacy_ads.html

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η σύγκρουση των διατάξεων του νόμου.
Η αποτυχία μας να επιβάλλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξης αυτών των Όρων δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά. Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων κριθεί άκυρη ή ανεφάρμοστη με απόφαση δικαστηρίου, οι υπόλοιπες διατάξεις των παρόντων Όρων θα παραμένουν σε ισχύ. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ μας σχετικά με την υπηρεσία μας, και αντικαθιστούν οποιεσδήποτε προηγούμενες συμφωνίες μπορεί να έχουμε μεταξύ μας σχέση με την ιστοσελίδα.

Αλλαγές
Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιήσουμε ή να αντικαταστήσουμε τους παρόντες Όρους οποιαδήποτε στιγμή.  Τι αποτελεί μια ουσιαστική αλλαγή θα καθορίζεται κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.

Συνεχίζοντας να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο μας αφού οι εν λόγω αναθεωρήσεις τεθούν σε ισχύ, συμφωνείτε και δεσμεύεστε από τους αναθεωρημένους όρους. Αν δεν συμφωνείτε με τους νέους όρους, παρακαλούμε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο.
Παρέχω πληροφορίες μου στο Facebook?

Όχι. ο ιστότοπος δεν χρηματοδοτείται, υποστηρίζεται, οργανώνεται ή σχετίζεται κατ’ οιοδήποτε τρόπο με το Facebook.

Με την χρήση της υπηρεσίας αποδέχεστε αυτόματα όλα τα παραπάνω.